Wednesday Jun 14, 2023

Kapitel 40 - Läsglädje

I ett nästan sommarrusigt avsnitt pratar Bokälskarna om läsglädje.

Cecilia berättar också om hur råmanuset utvecklas och bokhandeln har haft en utbytesbokhandlare från London på besök.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822