Wednesday Aug 16, 2023

Kapitel 43 - Konsten av marknadsföra

Marknadsföring är inte enkelt, det vet vi alla som arbetar med försäljning. I dagens avsnitt pratar vi om marknadsföring och signeringar. Slutsatsen är att om bokhandel, författare och förlag hjälps åt på sina plattformar, så blir resultatet det bästa. Mer synlighet och troligtvis mer försäljning. Win-win för alla!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822